Afirmativna i realistična, a snažna, emotivna i potresna drama

Feljton Kazališni amaterizam: Pučka drama na kajkavskom (4.): Drama Vesela novost Stjepana Škvorca • Drama Vesela novost Stjepana Škvorca se bavi originalnom i rijetkom temom. Naime, od Kate Kapuralice Vlahe Stullija nema u dramskom kanonu hrvatske drame o trudnoći starije žene. Ta je tema  rijetka možda i zato jer ju je teško opisati a da se ne upadne s jedne strane u patetiku a s druge u okrutnost u koju je upala Kate Kapuralica. Međutim, Vesela novost temu osvjetljava iz sasvim novog kuta.
  U ovoj drami Bara (inače majka dviju odraslih kćeri i baka troje unuka) zatrudni ali, za razliku od Kate Kapuralice, Bara odluči roditi dijete. Drama pokazuje kako se ona „za dijete koje raste pod njenim srcem“ mora jako boriti.
  To je silno aktualna tema jer cijela zemlja već godinama raspravlja o pobačaju ali iz vizure prava žene da načini pobačaj i bilo mi je iznenađujuće vidjeti u drami sasvim drugu vizuru te priče: problem prava žene da rodi dijete  i pritiske kojima je izložena da to ne učini.

  Drama kreće od Barinog srama i straha kako to priopćiti obitelji jer, iako nemaju ni materijalnih ni zdravstvenih problema, roditi u poznim godinama je „sramota“. Zato muž predlaže da se ode „očistiti“, a kad muž popusti, nastupa svekrva kao glavni antagonist. Ucjenjuje snahu da se toga mora „riješiti“, vrijeđa sina da je glup što je to „napravio“, pokušava ih sve zavaditi i zbuniti (da dijete nije sinovljevo, da će biti manje nasljedstva za dijeliti...).  

  Odlično napisana kao realistična a snažna, emotivna i potresna drama po klasičnoj formuli jasnog sukoba antagonista i protagonista uz pomagače (kćerka koja razumije majku da želi roditi i nudi joj pomoć) i odmagače (muž koji u početku ne razumije ženu), napeta je do kraja jer ne znamo kako će se razriješiti. Osim pobačaja, otvara i neke druge važne teme našeg društva. Tema ljubavi i  seksualnosti starijih ljudi u našem društvu ima status tabua, a ovdje je dio života. Ovaj par će biti prvi u selu s djetetom u poznim godinama, što afirmira hrabrost likova na vlastitost i potvrđuje važnost slobode individualne odluke. Na kraju, drama tematizira i kako kršćanstvo (kao i svako drugo uvjerenje) može biti iskreno i licemjerno, odnosno služiti u afirmativne (kao kod snahe) ili destruktivne svrhe (kao kod svekrve).  Iako je drama snažne dramske napetosti, autor se usudio napisati tzv. afirmativnu dramu koja ozbiljne probleme sretno razrješava. Likovi tako imaju pravo spoznati pogrešku i promijeniti mišljenje (muž), oni koji se nisu promijenili dobivaju otvorena vrata (svekrva), pri čemu se odluke likova na kraju donose iz temeljne i najvažnije ljudske emocije – iz ljubavi: ljubavi bračnog para međusobno kao i prema (još) nerođenom djetetu. Time je ova drama doista važna u korpusu hrvatske drame općenito, a naročito pučke drame koja govori o stanovnicima sela koji i danas žive u specifičnim životnim okolnostima.
  Žanrovski Vesela novost pripada pučkoj drami jer prikazuje stanovnike sela kao glavne likove ali na afirmativnoj liniji.  Na festivalu KAM u Prelogu 2017.  tekst je proglašen najboljim, a izvela ga je grupa  KUD Seljačka sloga iz Donje Dubrave.

  Drama je originalno napisana na kajkavskom ali je napisana i u štokavskoj verziji koja se,  u dogovoru s autorom, može prilagoditi na  drugo narječje hrvatskog jezika.
  U nastavku donosimo integralni tekst same drame Vesela novost iz 2017. godine, uz napomenu da su prava pridržana, a nijedan dio teksta ne smije se kratiti, nadopunjavati, umnožavati, ni u cijelosti ni djelomično reproducirati i izvoditi na pozornici bez prethodnog autorovog dopuštenja (kontakt autora: stjepanskvorc953@gmail.com) , a autor ne dopušta mijenjanje radnje teksta i likova.   

  © Sanja Nikčević, KAZALIŠTE.hr, 27. lipnja 2022.

   


  Stjepan Škvorc

  V E S E L A  N O V O S T
  (drama, 2017)
   

  LIKOVI:

  KATA, Miškina mama
  MIŠKA, Katin sin
  BARA, Miškina žena
  VERA, Miškina i Barina kći
  IVAN, Verin muž

  VRIJEME DOGAĐANJA: Sadašnje.

  MJESTO DOGAĐANJA: Kuhinja u obiteljskoj kući na selu.

  Radnja se događa u kuhinji gdje Bara priprema objed. Stavlja tanjure na stol
  glasno razmišlja.

  BARA: Jaj meni, kak mi je nekak teško i na povraćaje mi ide… Več dvo mesece je tak… Sigurno je to kaj si mislim… Božek sveti i ljubljeni, zakaj se to meni dogodilo? Kak bom to svojemu Miški i drugima povedala?... Pazili smo i to nam se dogodilo. Duže nam pred svojima skrivala. Dok si dojdo k stolu bom jim povedala, kak bo, bo… Stroho sam kaj bo Miška rekel dok mu povem. (Digne pogled.) Božek drogi i ljublnjeni, prosim te pomori mi kaj bo se dobro.

  Ulazi Miška.

  MIŠKA: Bog Barica.

  BARA: Bog Miškec, Bog.

  MIŠKA: Kaj se to soma sobom spominaš?

  BARA:  Miškec… Sedi si… Moram ti nekaj važnoga povedati.

  MIŠKA: Barica… Polne bo, a ti si ne stola složila kaj se najemo ..

  BARA (primi ga za ruku i posjedne): Prosim te, sedi si. Moraš nekaj znati predi kak mama dojdeju.

  MIŠKA (sjedne): Večer bomo se na posteli spominali…

  BARA: Nam čekala kaj večer dojde. Odmaj ve bom ti povedala kaj boš znal, ali te prosim kaj naš kričal na mene.

  MIŠKA: Barica moja. Kaj je to s tobom? Nekša mi bleda i splošena zglediš. Reči ti meni, da sam jo na tebe kričal. Si kakšega kvora naprovila?

  BARA: Ne znam kak boš si ti to pretumačil… Jaj meni… Kak da ti to povem?Isuse Sveti i Presveti…

  MIŠKA: Barica…Tak si nervozna nigdor ne bila. Kaj se to tak strašnoga dogodilo?

  BARA: Miškec moj, jaj meni… Stroh me je povedati.

  MIŠKA (priđe k njoj i primi je za ruke): Barica, reči kaj te to moči kaj si tak splošena? Već tridesti liet skup živimo i nigdor smo ne meli jan pred drugim nikše tajne. Kaj je to denes s tobom?

  BARA: Naboš na mene kričal dok ti povem?

  MIŠKA: Reči ti meni ženica moja da sam na tebe kričal i hmoji ti bil? Nebrem si premisliti kaj se to tak strašnoga dogodilio kaj mi ne vupaš povedati.

  BARA: Možek moj,jo sam… Jaj meni…

  MIŠKA: Reči ženica, leži ti bo… Nej vu sebi držati kaj te moči.

  BARA:  Miška… Jo sam v drugim stanju…

  MIŠKA: Barica, kaj si to rekla?

  BARA:  Drogi moj… Debela sam…

  MIŠKA (iznenađeno.): Kaj veliš, kaj si?

  BARA: Miška, diete bomo dobili…

  MIŠKA: Bara, ti to za ozbiljno ili me probaš kaj bom rekel?

  BARA: Istina je kaj ti velim. Sto posto sam segurna da sam v drugim stanju. Rodila bom.

  MIŠKA (nervozno šeće): Majka Isusova… Ženica moja, reči ti meni, kak si mogla debela ostati? 

  BARA: Prosim te, smiri se…

  MIŠKA: Navek smo pazili, a ve ti veliš da si trudnica. Pazili smo i kak nam se   diete pripetilo. Marija Bistrička, zakaj nam vu tem letima.

  BARA: Prosim te nej tak glasno, kaj nado mama čuli. Prosim te…

  MIŠKA: Istina je kaj si mi povedala? Šoliš se ili si za istinu debela?

  BARA: Istina Miškec, istina… Drogi moj, malo diete bomo meli…

  MIŠKA: Si sveci Božji, pomorite mi!... Žena moja, kaj se to dodilo. Jaj meni, jaj.

  BARA: Prosim te, smiri se, smiri se…

  MIŠKA: Poveč mi Bara, kak si debela ostola, kak?

  BARA: Drogi moj, kaj me to pitaš! Znoš kak se deca delaju. Nabo ti ovo prvo diete… 

  MIŠKA: Ženica moja… Jo ve znova japa… Jo, skorom stori čovek, ve otec. Pedesetka je prešla i jo ve japa. Ženica moja… prosim te reči da je ne istina da si trudnica.

  BARA: Drogi moj, nebrem ti reči da se šolim. Istinu sam ti povedala. Ve dok smo stareši jo bom rodila.

  MIŠKA: Tri vnuke imamo, a ti boš ve rodila… Božek sveti…Zakaj? Zakaj? Kaj sam to zgrešil, kaj si me tak strašno kaznil?

  BARA: Drogi moj, nikaj si ne zgrešil. Ne znam kak, ali dogodilo nam se…

  MIŠKA: Kaj mi ve čeri rečeju dok jim povem da si debela? Majku mu vidim. Kaj bodo rekle dok bodo znale?

  BARA: Smiri se. Prosim te, smiri se.

  MIŠKA: Bara… Komu si povedala da si debela?

  BARA: Tebi sam prvomu kak možu povedala.

  MIŠKA: Kuliko ti je?

  BARA: Tri mesece sam ne menstruaciju dobila. Po takšim mi je tri mesece…

   MIŠKA: Žena moja, malo si premisli. Ve si vu tem lietima. V promjeni si i imaš  te simptome kak da si trudnica. Moglo bi to biti a ne kaj si ti misliš.

  BARA: Ne je to, drogi moj. Sto posto sam segurna da sam trudnica. Pod mojim srcom roste naše diete.

  MIŠKA: Mater mu vidim. Reči ti meni kaj bomo ve? Si pajdoši bodo mi se smijali… Od sroma nam znal kam gledati… Jo ve japa, a već sam na lieta deda.

  BARA: Nej se brigati kaj bo što rekel. Bodo se prevčili na nas. Drogi moj. Jo si ve nebrem pomoči… 

  MIŠKA: Dobro si rekla, ve si nebreš pomoči, a dok si mogla pomoči si ne štela.

  BARA: Ne razmim te kaj mi očeš reči.

  MIŠKA: Dok je Vera došla na sviet dogovorili smo se da namo več dece meli.  Ve sa nam ovo diete pripetilo. Droga moja za to si ti kriva.

  BARA: Miška moj. Kak bi jo bila kriva?

  MIŠKA: Rekel sam ti kaj peš ginekologu kaj boš pila prohe kaj naš mogla zanositi  a ti si me ne posljuhnula. Tu nam je ve.

  BARA: Zakaj mi tak govoriš, zakaj? Sam išla k doktoru. Radi srca ne sam smela te prohe piti. Miška moj. Ovo diete je tvoje…

  MIŠKA: Znom jo da je moje… Barica. Reči ti meni, kaj bomo ve z detetom? Veru i  Maru smo zdovja oženili… Vnuki nam v školo hodaju, i ve mi… baka i deda bomo malo diete dobili. Žena moja…šlageralo bo me,za srce bo me zgrabilo.

  BARA: Niti meni je ne se jano… Božek je štel kaj nam se ovo diete peripetilo i ve si nebremo nikaj pomoči…

  MIŠKA: Nikaj je Božek ne štel kaj boš rodila, a jo pak išče meje… Što pre hiži zno da si trudnica?

  BARA: Nikomu sam ne povedala. Ve dok si dojdo k obedo bom jim povedala.

  MIŠKA: Borica. Nikomu naš povedala kaj nam se je dogodilo.

  BARA: Išče malo i već nam mogla skrivati… Počela sam se debljati. Za krotko, vreme bodo primjetili da je nekaj z menom ne vredo…

  MIŠKA (primi je za ruke): Ženica moja, nišči pre hiži ne sme za to znati…

  BARA: Velim ti da več nam mogla dugo skrivati.

  MIŠKA: Bara. Toga deteta se moraš rešiti. Ono ne sme na sviet dojti.

  BARA: Majka Marija, Miška, imaš ti provo pamet, kaj tak govoriš? Reči ti meni kak bom se ga rešila?

  MIŠKA (pusti joj ruke.): Kaj to mene pitaš… To ti moraš znati, a ne jo. Jo te tpeljam v bolnicu kaj te počistiju i nišči na znal da si bila debela.

  BARA: Drogi moj mož, prosim te nej me na to siliti kaj to naprovim! Oslobodi me Bog toga smrtnoga grieha.

  MIŠKA: Drugač si nebremo pomoči kaj namo na srom špot došli. Ako se naš deteta rešila, jo nam od sroma vupal med ljudi. Si bodo mi se smijali.

  BARA (primi ga za ruke): Miška. Ve bom te nekaj pitala.

  MIŠKA: Pitaj, Barica.

  BARA: V oči me gledi i reči po istini. Voliš ti mene?

  MIŠKA: Volim te Barica. Kaj me to pitaš? Znoš da te volim.

  BARA: Ve pogledni, veliš da me voliš...

  MIŠKA: Volim te droga moja ženica…

  BARA: Ako je istina kak veliš…

  MIŠKA: Za istinu sam ti rad…

  BARA: Verjem ti kaj veliš… Ako me voliš, zakaj me tiraš v bolnicu kaj se rešim ovoga našega deteta? Ti znoš da i jo tebe volim a ovo diete kaj nam se je pripetilo, pripetilo nam se od naše ljubavi…

  MIŠKA: Ali Barica moja…

  BARA: Ako me za istinu voliš kak si rekel, a jo znom da me voliš, prijal boš i ovo naše diete z veseljem kak si Veru i Maru pred dvajsti pet liet.

  MIŠKA: Dok su Vera i Mara došle na sviet, mi dvo smo bili mlodi ljudi. Žena moja, to je drugač unda i ve.

  BARA: Za mene je jednoko. Ovo diete roste pod mojim srcom kak su Vera i Mara. Jo sam odlučila da nem na abortus, a ovo diete bo se narodilo, nej reče što kaj oče.

  MIŠKA: Žena moja. Si ti svesna kakša bo to sramota?

  BARA: Drogi moj, ne je to nikša sramota. Niti bomo prvi, niti zodji, komu bo se  diete vu tem letima narodilo.

  MIŠKA: Barica. V naši seli smo prvi…

  BARA: Nema veze, smo prvi ili zodji… Premisli si malo. V cirkvu hodamo, v Boga verjemo. Je tak? Istinu govorim?

  MIŠKA: Istina je kak veliš.

  BARA: I ve ti mene tiraš kaj se rešim ovoga našega deteta. Znoš ti, drogi moj kak je to veliki grieh? To je ron tak kak da ti čoveka zatočeš. To je smrtni grieh. I jo i ti bomo se v peklo goreli.

  MIŠKA: Majku mu vidim, tak veliš?

  BARA: Obedvo bomo se v peklo goreli. Ti kaj me tiraš na abortus, a jo kaj sam to naprovila. Nikaj se nej bojati, se bo dobro, a Božek bo dol kaj ovo naše tretje diete dojde zdravo na sviet. Kaj bo što rekel, to namo posljušali… Savjest mi neda kaj jo svoje i tvoje diete sfondala.

  MIŠKA: Ako ti tak veliš, ženica moja, nej bo po tvojim… Niti jo nej rad dok hmerjem kaj v pekel došel… Prosim te, nej mi zameriti kaj sam te na abortus nagovorjal.

  BARA: Se je vredo, drogi moj. Znom da ti je bilo teško dok sam ti povedala da sam debela. Niti meni je ne se jano kaj se nam ovo dogodilo.

  MIŠKA: Makar smo malo stareši, nekak bomo se prevčili k malomu detetu…

  BARA (zagrli ga): Božek bo dol kaj bo se kak mora biti. Nej reče što kaj oče.

  MIŠKA: Namo posljušali što bo kaj rekel.. Ve dok si dojdo k stolu, povemo jim kaj bo novoga pri nas… Ne si mi povedala kuliko ti je? 

  BARA: Rekla sam ti, ali si ne čul…Tri mesece mi je minulo. Miška moj, da sam ti tak rada… Nebrem ti povedati kak te volim.

  MIŠKA: I jo sam tebi rad. I jo tebe volim Barica. Išče bole te ve volim kak dok smo mlodi bil.

  Oni se ljube, a ulazi Kata. Ljuta je kad opazi Mišku i Baru da se ljube.

  KATA: Kaj je to? Kaj je to? Kaj to vi dvo stori hurmoki delate? Imate vi provo pamet ili ste ju de zgubili?

  MIŠKA: Nikaj mama, nikaj ne delamo. Bari sam stiha nekaj na vuho povedal…

  KATA: Sinek… Ne laži mi! Vidla sam jo da ste se kušuvali…

  MIŠKA: Mama ne si dobro vidla…

  KATA: Tiho bodi! Dobro sam jo vidla kaj ste delali. Majku vam vašu, imate vi dvo kakšu pamet?

  BARA: Mama droga…

  KATA: Nej ve ti meni nikaj, mama droga… Znoš ve. Polne je minulo, ti si obeda ne zgotovila, a kušuvleš se tu na sredini kuhje. Te ne sramota to po dnevu delati?

  MIŠKA: Mama…

  KATA: I ti sinek tiho kak miš… Ako ste ne znali, to se dela de nišči ne vidi, v kmici a ne po bielim dnevu.

  MIŠKA: Nampak govoriš…

  KATA: Je, je. Jo nampak govorim. Ti si nampačni skupaj z Barom. Znoš to!

  MIŠKA: Bara je moja žena i slobono ju kušnem da očem i de očem. Kaj boš nam ti komanderala da se smemo kušnuti?

  KATA: Sinek, sinek…Kaj si ti ve dvajsti liet star kaj te bedastoće delaš sred bieloga dneva.(Obraća se Bari.) I ti, kaj to žjim delaš? Odmaj idi pozovi Veru i Ivana kaj dojdeju k stolu kaj se najemo.

  BARA: Mama… moram vam nekaj joko važnoga povedati.

  KATA: Nega časa za spominaje.  Odmaj jih idi pozovi.

  MIŠKA: Mama, posljuhni Baru kaj boš čula veselo novost.

  KATA: No Bara, poveč mi kaj je to tak veseloga.

  BARA: Mama, diete bomo meli.

  KATA: Ne govori bedastoče. Kakše diete. Ne sam primjetila na Veri kaj bila debela.

  BARA: Mama, ne je ona debela.

  KATA: A što je ako je ne ona? Ne znam što bi pri nas drugi mogel roditi. Jo sam stora i za to već na lieta ne sposobna, a Bara ron tak. Vam dvem je Vera povedala da je v drugim stanju?

  BARA: Na Vera rodila…

  KATA: A što bo ako na ona?

  BARA: Mama, jo bom rodila…

  KATA: Kaj to veliš? Kaj boš ti?

  BARA: Rodila bom…

  KATA: Nora žena, ako je istina kaj veliš..

  BARA: Istina mama, trudnica sam…

  KATA (ljuta je): I veliš, ti si debela? Imaš ti provo pamet? Kaj se tebi zmešalo?

  MIŠKA: Mama, istina je kaj Bara veli… Diete bomo meli…

  KATA: Ti, tiho kak miš. (Govori Bari.) Ti meni veliš da boš ti diete rodila?

  BARA: Je mama…

  KATA (ljutito): Povečte vi meni, imate jan i drugi provo pamet? Imate ili nemate? Jo vam velim da nemate.

  BARA: Mama. Nejte se tak srditi…

  KATA: Bara, si ti mislila svojom glovom? Ti pedeset lietna žena, si debela i veliš da boš rodila… Ti mater, baka bo malo diete rodila. Kaj ste vi ve v sredjemu veku kaj bote do smrti decu delali? Miška!

  MIŠKA: Reči mama, ali te prosim nej se srditi…                      

  KATA: Tebi… Tebi se moglo diete pripetiti? Marija sveta, kaj ste napravili.

  MIŠKA: Prosim te mama…

  KATA: Što je tebe kaj pital? Bara. Išče jamot te pitam. Za istinu si debela?

  BARA: Istina je. Za šest meseci bom rodila…

  KATA: Mater mu vidim i semu skup. I veliš, za šest meseci boš rodila. Te ne sramota, te ne sramota? Nejde mi v glovu kak si mogla nakon tulikša lieta debela ostati? Kakša si ti žena kaj se ne znaš paziti ?

  BARA: Pazila sam ali…

  KATA: Vrožju mater si pazila. Daj bila pazila nej se ti bilo diete dogodilo. Jo sam Mišku i to jedinca mela vuno vreme dok ga za to ne bilo nikšega vročtva i rodila sam sam jega, makar je pokojni štel išče jano diete, ali sam jo ne štela. Znola sam da mu morem dati, a da ne, a ti si debela ostola v denešje vreme… Nori ljudi bez pameti, bez pameti. Sramota vas more biti, janoga i drugoga.

  MIŠKA: Mama, kak nam moreš tak grdo govoriti? Ve je tak kak je je. Išče jampot bom japa…

  KATA: Čuj ti mojega sineka. On stori, štima se kaj bo japa. Slabo si ti kušten, sinek moj, slabo. Odmaj mi poveč, kak ti se moglo diete dogoditi? Kak?

  MIŠKA: Ali mama…

  KATA: Nej ti meni, nikaj, ali mama. Ti znoš da se i slepi kokoši zrno trefi dok je lačna, tak se i tebi trefilo ovo diete.

  BARA: Nejte tak govoriti…

  KATA: Ti tiho kak miš. Ste mislili obedvo kaj vam se more pripetiti dok ste se seksali, kak se to denes veli. Jo sam segurna da ste ne nikaj na to mislili, sam ste se bez brige šuljali i zdihovali. Kak vas je ne sramota!

  BARA: Prosim vas, nejte nam tak grdo govoriti. Ako je Božek štel kaj bom jo, dok sam malo stareša diete rodila, jo bom ga donesla na sviet…  

  KATA: Bedastoče govoriš. Ne je Božek štel kaj boš ti rodila, a niti ste vi dvo ne mislili ovo diete napraviti.

  BARA: Mama, nejte se tak srditi i grdo nam govoriti.

  KATA: Tiho bodi. Kaj se ve z Božekom zgovorjaš. Sinek. Te na sramota pred svojom decom, pred vnukima i pred cielim svietom?

  MIŠKA: Ako se naš smirila, šlageralo bo te…

  KATA: Si ti mislil svojom glovom? Bogme, ne si mislil. Kaj si ti ve dvajsti petliet star kaj si Bari diete napravil?

  MIŠKA: Kaj ima veze kuliko sam star…

  KATA: Slabo si mi ti kušten sinek moj, joko slabo. Ti ne znaš s vlaka doli skočiti  dok dojde na stanicu? Ne znaš, kaj ne? Ti si se bez brige dale na Bari peljal i ne si doli skočil. Tu ti je ve, nej te bo sramota pred semi.

  BARA: Bog bo vas kaznil, kakše rieči nam govorite…

  KATA: Vi dvo ste me kaznili. Ti bole da si tiho štera si ga sam na sebe vlekla, a ne si znola da ga moraš doli z sebe pošiknuti. Tiho kak miš. Dobro me pusljušajte kaj bom vam rekla… Ovo diete ne sme na svet dojti.

  MIŠKA: Si ti svesna kaj si ve rekla.

  KATA: Ne sme i gotovo. Bara, deteta se moraš rešiti kak znoš… Kak si ga zasljužila tak se ga i reši, ili se seli z naše hiže.

  MIŠKA: Mama, jo i Bara smo se dogovorili da bo Bara rodila.

  KATA: Aaaa… Nabo ga rodila! Ste povedali Veri i Ivanu da si debela?

  BARA: Ve dok dojdeju k stolu bomo jim povedali kaj bodo i oni znali.

  KATA: Vera i Ivan ne smeju znati za to. Ovak bote napravili. Dok se najemo, jo žjimi idem na polje, a vi dvo v bolnicu kaj te počistiju.

  BARA: Kak vas je ne grieha stroh kaj me tirate na abortus. Navek sam vas se posljuhnula, ali ve vas nam. Nem na abortus…

  KATA: Jo sam ti svoje rekla, a ti kak očeš. Jo si toga sroma ne dozvolim kaj se nam si smijali. Ako me naš posljuhnula, moreš se odseliti kam znoš.

  MIŠKA: Mama. Kaj si pamet zgubila. Kaj to govoriš?

  KATA: S tobom se ve ne spominam. Bara. Odmaj idi po Veru i Ivana kaj se  najemo i saki na svoju stron kak sam rekla. (Bara žalosno ode, a Kata je  ljuta na Mišku.) Miška, Miška, de ti je pamet? Kak si mogel toga greha i sroma napraviti…

  MIŠKA: Mama, to je ne nikši grieh.

  KATA: Bole da si tiho kak miš. Ti pededeset pet letni čovek, i ve se tebi diete  pripetilo. Kaj je Bara ne nikše prohe pila kaj je debela ostola? Si ti svesten kakšu sramotu ste si napravili?

  MIŠKA: Mama, od velike ljubavi se nam to dogodilo…

  KATA: Bedok, bedok! Kakša tebe vu tem letima ljubav drži? Janomu i  drugomu je zdovja to moralo minuti, a vi ste ve diete napravili.

  MIŠKA: Ne znam kak si ti japu mela rada, no jo i Barica se volimo.

  KATA: Kak ste si gud radi, morali ste se paziti i nej bili diete napravili. Jo sam tvoja mama i moraš me posljuhnuti i tpeljati Baru v bolnicu kaj se reši deteta.

  MIŠKA: Mama, Zakaj si takša i tak grdo nam govoriš? Znoš ti, ako Bara pe na abortus, to je ron tak kak daj jo tebe zatokel. To je ubistvo! Greh kaj vekši nebre biti. Mi dvo toga greha namo napravili.

  KATA: Prosim te sinek nej ti meni za nikši greh govoriti. Ti si greha napravil dok si Bari diete napravil. Znoš ti to, drogi moj sinek. Ako je što pre naši hiži grešnik, to ste vi dvo, a ne jo.

  MIŠKA: Ne znam mama za kaj v cirkvo hodaš. Kuliko vidim, nikšu veru nemaš. Ve dok dojdo Ivan i Vera jo bom jim povedal za moje i Barino diete.

  KATA: Sam se ti štimaj. Kaj boš jim rekel? Droga moja deca, jo sam vaši mami,  ve dok je žena v letima diete napravil... V črno zemlju se zakopaj.

  MIŠKA: Kakša si ti mama, kaj moreš tak strašne rieči govoriti.

  KATA: Reči ve ti meni: si siguren da je to diete tvoje? Si sto posto siguren?

  MIŠKA: Barica je moja žena… Čije bi bilo ako je ne moje?

  KATA: A kaj bo… ako je ne tvoje?

  MIŠKA: Ne razmim te kaj mi očeš reči.

  KATA: Kaj znoš čije je. Mortik te je Bara prevarila z drugim i diete zasljužila.

  MIŠKA: Mama… Bog ti dej provo pamet. Kak si si to mogla premisliti da me je Bara z drugim prevarila?

  KATA: Sinek, se more biti, se. Kaj ti znoš kod se ona hoda dok si ti ne doma.

  MIŠKA: Ti si mama ne prova! Po tvojim mi se žena kurva, a jo to ne znam.

  KATA: Jo sam ne za nikši kurvaraj rekla. Ti si to som rekel. Kaj znoš… Se more biti… Vidiš i som da je cieli svet pokvorjeni.

  MIŠKA: Jo sam seguren da je meni moja Borica verna i poštena žena.

  KATA: Ooo… Si smo mi pošteni, do prve prilike. I som znoš da je to slatki grieh i kaj što ga naprovi.

  MIŠKA: Ako smo tak dalko došli ve bom ti rekel makar ti bo žal.

  KATA: Sam reči kaj ti je na jeziku.

  MIŠKA: Makar si mi mama… kak govoriš i ti si nepoštena žena. Sam Bog zno, si prevarila mojega japu dok je bili živ ili ne?

  KATA: Pazi se sinek, kak se z menom spominaš.

  MIŠKA: Liepo te prosim, nej me močiti kak sam vrog. Bara nejde na abortus, diete bo se narodilo, nej reče što kaj oče.

  KATA: Dobro. Nej bo po tvojim, nej ti se si smejeju i norca delaju. Zapamti si sinek. Jo bom od hiže dišla, sam kaj nam toga sroma gutala, a tebe nej bo sramota. Štimaj se ti stori z malim detetom.

  Kata priđe štednjaku, a ulaze Bara, Vera i Ivan.

  VERA: Mama. Ti si sedi za stol. Jo bom mamici pomogla.

  Svi sjednu, a Vera pomaže Kati.

  KATA: To je nekaj strašnoga kaj se tak dugo nebremo k obedu spraviti. (Donesu  jelo na stol i jedu.) Jo idem z Verom i Ivanom na delo, a vi dvo znote kam morate iti.

  MIŠKA: Mama. Rekel sam ti da nejdemo nikam. I mi idemo na delo.

  KATA: Jo sam vam dvem svoje povedala. Ono kaj je ne moralo pre naši hiži biti, toga se vi dvo morate rešiti. Ste me razmili?

  VERA: Mamica. Kam to moraju japa i mama iti?

  KATA: Ti nikaj ne spitovli. Oni dvo znodo kam idu i zakaj idu.

  VERA: Mama, nekša žalosna zglediš. Kaj ti je? Si betežna?

  BARA: Nikaj mi je ne čerka moja…

  Bara zaplače.

  IVAN: Kaj vam je kaj se pločete?

  KATA: Kaj se ve bečiš? Predi si morala na to misliti. Ve se ti kesno plakati.

  BARA (ustane od stola): Deca. Moram vam nekaj povedati kaj bote i vi za to znali…

  KATA: Tiho bodi! Niti rieč kaj te ne čujem. Si me razmila?

  MIŠKA (ustane i priđe k Bari): Mama, ti tiho bodi. I ne ftiči se tuliko v naš život!

  KATA: Kaj se ti oglašuvleš? Črne očolje si na oči deni kaj te na pred svietom sramota. Znoš ve.

  Ivan i Vera dignu se od stola.

  VERA: Božek sveti, kak se to spominate? Kaj je to bilo med vami dok smo mi ne bili tu? Mamica, zakaj nedaš mami kaj nam pove kaj ji je?

  KATA: I ti z Ivanom pazi kaj naš tak zišla kak ti je mama dok boš stora kak je ve ona. (Obraća se Bari i Miški.) Vam dvem išče jampot velim… Ili ono, ili jo! Zaberite si kaj vam je vredneše.

  IVAN: Ili ono jo. Jo nikaj ne razmim kaj je to važneše od vas.

  VERA: Bo nam jampot što povedal kaj se to tak strašnoga pri nas dogodilo, kaj jo i Ivan nej smeli to znati. Japa, odmaj nam poveč.

  MIŠKA (zagrli Baru): Ivan, Vero… Bara je trudna, diete bomo dobili.

  VERA: Japa, prosim te, nej se šoliti.

  BARA: Istina je, debela sam. Za šest meseci bom rodila.

  IVAN: Oj, majku mu vidim.

  KATA: Ne ste mogli tiho biti i posljuhnuti me. Tu vam je ve. Vidiš Vera, dok su tvoja deca zrosla kaj v školo hodaju, ve boš bakino pozila.  Si bodo se z vas smijali, kakšega sroma su nam pre hiži napravili, kak nišči do ve.

  VERA: Mama, kak bo to ve? Kaj boš naprovila?

  KATA: Tak bo kak jo velim. Ovo diete se ne sme naroditi…

  MIŠKA: Mama, moreš tiho biti. Prosim te vun idi.

  KATA: Jo, jo bom tiho. Vun me tiraš. Ti si moral vun diti dok ti je bilo vreme, i nej se ti diete pripetilo. Znoš ve.

  IVAN: Mamica, zakaj ste tak srditi na japu i mamu? To je jiva briga, a ne vaša, niti naša.

  KATA: I tebi velim, pazi kaj se ti na dogodilo kaj se mojemu sineku, dok boš tak stori kak je on. Več sam stopot rekla, ovo diete ne sme na sviet dojti.

  BARA: Jo vam sto i prvi pot velim da ovo diete kaj roste pod mojim srcom nam

  pobacila.

  IVAN: Mortik mamica imaju prav.

  VERA: Ivan, ti i jo nemamo se kaj tu ftikati.

  KATA: Dobro Ivan veli. Vera. Premisli si malo. Ako se ovo diete narodi, kuliko boš meje herbala. Ve ste dve, a unda bote se tri delili.

  MIŠKA: De je dvoje dece, nojde se mesto i za tretjega.

  KATA: Ako si štel tri, bil bi tretjega napravil dok ti je bilo vreme. Pred dvajsti liet, a ne ve. Priznajte ve tu pred semi, ste ga šteli napraviti, ili vam se pripetilo?  Kaj ste tiho?

  BARA: Dosta je vašega! Ne smo šteli ovo diete, ali nam se pripetilo i jo bom ga z Božjom voljom porodila.

  KATA: Ti boš ga porodila! Ti boš ga porodila! A sramota kaj bo došla na našu hižu. To ne misliš?

  VERA: Mamica. Nej se tak srditi i živcerati. To se pre saki hiži more dogoditi. Mama, jo ti nikaj ne zamerim. Nikaj se ne boj. Kak ste mene i sestru othronili, tak bote i ovo diete kaj bo se narodilo. Bez brige bodi. Jo ti pomorem koli deteta.

  BARA: Fola ti čerka.

  KATA: Vera, ti si ne normalna. Znoš ve.

  VERA: Mamica, mama. Kaj bo što rekel to namo posljušali…

  KATA: Ti si ron tak bez pameti kak i ovi dvo. Jo sam zgubila teka. Več sam ne lačna. Idem jo na polje. Bara. Dok dojdem dimo, kaj te nam našla pre hiži. Si me razmila?

  Ljutito ode.

  BARA: Vera, Ivan, ve ga mamice ne, rečite po istini, ste i vi srditi na ovo kaj se nam dve dogodilo?

  VERA: Mama, nej se nikaj brigati niti bojati. Mi dvo se ne smemo na vas srditi, niti se ne srdimo kak mamica. Istinu bom ti rekla. Ako bi se i nam dvem diete pripetilo, niti jo nej išla na abortus.

  IVAN: Tak je mama. To se sakomu more dogoditi. Niti ste vi prva, niti zodja žena, tak malo stareša štera bo rodila. Nejte mamicu posljušati.

  VERA: Dobro Ivan veli. Se bo vredo.

  IVAN: Bote vidli. Mamici bo srda minula i išće bodo nej bole radi detetu. Vera.

  VERA: Reči, Ivan.

  IVAN: Namo niti mi nikaj jeli. Idemo za mamicom, kaj nado nazoj došli.

  VERA: Imaš praf. Nikaj se nej bojati, mama. Se bo vredu. Idemo Ivan.

  Odu a Miška nervozno šeće.

  BARA: Fola drogomu Bogu kaj su ne i oni protiv nas.

  MIŠKA: Barica.

  BARA: Reči Miška.

  MIŠKA: Bom te slobono nekaj pital?

  BARA: Zakaj me nej. Pitaj me kaj očeš.

  MIŠKA: Prosil bi te kaj mi po istini poveš kaj bom te pital.

  BARA: Miška. Nigdor v životu sam ti ne lagala.

  MIŠKA: Barica, ovo kaj bo te ve pital, ne sam te nigdor pital kak skup živimo.

  BARA: Ve si me počel plašiti. Pitaj me kaj očeš znati.

  MIŠKA: Ženica moja, si ti sigurna da je ovo diete moje?

  BARA: Miška moj drogi i ljubljeni, kak me to moreš pitati. Sam tebe imam za moža. Nemam jih več kaj nej znola šteri mi je diete napravil. Zakaj me to pitaš?

  MIŠKA: Nej mi zameriti kaj sam te to pital.

  BARA: Isuse blagi, kaj ti ne verješ da je ovo naše diete tvoje?

  MIŠKA: Znoš Barica, dok sam bil som z mamom, rekla je da si me mortik prevarila i diete zasljužila. Prosim te, po istini mi poveč. Si mi poštena ili si me prevarila a ovo diete je ne moje?

  BARA: I ti bi verval da sam te z drugim prevarila i da je ovo diete ne tvoje. (Primi ga za ruke.) Verji mi, a Bog mi je svedok da kak skup živimo, bila sam tvoja i ničija več… Drogi moj, ovo diete kaj nosim pod svojim srcom je tvoje i moje.

  MIŠKA (zagrli je): Verjem ti Barica…Prosim te, nej mi zameriti kaj sam te to pital. Se naš srdila?

  BARA: Ne srdim se. Istinu sam ti rekla. Volim te i verna sam ti.

  MIŠKA: Nej niti mami zameriti kaj ti je grdo govorila, ona je več stora žena.  Boš vidla. Srda bo ju minula i kak je Vera rekla, nej bole bo rada detetu dok se narodi.

  BARA: Se bo vredo drogi moj, sam dej Božek kaj nam se bebica živa i zdrava narodi. Kaj znoš, mortik nas ono dok bomo joko stori dohroni i v grob posprovi. Drogi moj, ne znam kak bi ti dokozala kak sam ti rada. Boš videl. Ovo diete bo doneslo sreču k hiži.

  MIŠKA: I jo sam tebi rad ženica moja… Vele da je žena nej lepša dok diete nosi. Zoto si ve tak liepa kaj si trudnica… Volim te Barica, volim te.

  BARA: I jo tebe volim, Miškec moj.

  Oni se ljube a svijetlo se gasi.

  K R A J

  ...pročitajte idući nastavak feljtona

  © Stjepan Škvorc, KAZALIŠTE.hr, 1. srpnja 2022.

  Feljton Kazališni amaterizam sufinanciran je sredstvima Fonda za pluralizam Agencije za elektroničke medije


   

Piše:

Sanja
Nikčević