Dragocjen udžbenik i priručnik

Boris Senker, Uvod u suvremenu teatrologiju I., Leykam international, Zagreb, 2010.

  • Boris Senker, Uvod u suvremenu teatrologiju I., Leykam International, 2011.U predgovoru knjige Uvod u suvremenu teatrologiju I. njezin autor prof. dr. Boris Senker, ukratko će njezinu namjenu ovako opisati: „Pružiti čitatelju prve i osnovne obavijesti o važnijim suvremenim teorijskim promišljanima i istraživanjima područja kojim se bavi teatrologija.“ A ono što slijedi na ukupno 270 stranica knjige sažimanje je raznovrsnih pristupa kazalištu. Od Aristotela, preko Dramskih tehnika Gustava Freytaga (za nevolju još uvijek u nas neprevedenog djela), potom preko strukturalističkih pristupa Claudea Levi-Straussa, Rolanda Barthesa, Jurija Mihajloviča Lotmana i drugih, praškoga lingvističkoga kruga, Kowzanova znakovnog sustava u općem sustavu umjetnosti pa sve do najnovijih autora poput Erike Fisher-Lichte, koja kazalište proučava kao kulturni sustav, Boris Senker na najsažetiji mogući način, posve jasno i određeno, bez utjecanja spasonosnom metajeziku, sažima, pa i komentira, različite pristupe kazalištu, ali i pokazuje kako su se razvijali i međusobno odnosili.

    Upravo u našoj znanosti o književnosti dosad neuobičajenoj značenjskoj prozirnosti Senker se očituje kao vrhunski znalac svog područja pružajući čitatelju prigodu da se upozna s različitim očištima proučavanja drame i kazališta. Senker se ne ustručava niti od ocjene pojedinih pristupa koje je vrijeme ionako već iskušalo i preispitalo. Nije zaboravio ni naše autore pa se štošta može saznati o pristupima dramatologije Vjerana Zuppe, o raščlambi aktantskog modela Anne Ubersfeld na dramu Anera Ive Brešana, koju je provela Lada Čale Feldman, i o Teoriji agenske analize i njezine primjene na Krležinu dramatiju Darka Suvina.

    Knjigu, koja je nezaobilazan udžbenik teorije književnosti i teatrologije, otvaraju poglavlja Što je suvremeno, Što je teatrologija, Što je kazalište i na sva ta pitanja Boris Senker daje precizne upute za čitatelja svakog naraštaja, za kazališnog nevježu, ali i za znalce, primjenjujući na vrlo hermetično, značenjski neprozirno područje metode prevođenja u jasnoću i omogućujući čitateljima da razborito sagledaju sve moći teorije književnosti, ali i njezina ograničenja. Budući da je gotovo svako desetljeće donijelo nove pristupe, u komunikacijskom se kanalu stvorila toliko zaglušna buka da je ova knjiga prava utiha koja omogućuje da se oslušne i spozna upravo ono što je presudno i uistinu važno za proučavanje i stvaranje kazališta i dramske književnosti, ali i scenske umjetnosti. Senker je ovom knjigom na nevjerojatno elegantan način premostio znanost o književnosti i suvremene, mahom kulturološke pristupe umjetnosti i izvođenju općenito.

    Uvod u suvremenu teatrologiju 1 naslijedit će uskoro i drugi dio, a Boris Senker ovom knjigom otvara niz u Biblioteci Uvodi nakladnika Leykam international, kojemu je cilj da po anglosaksonskom modelu iskazivanja zahtjevne građe u pristupačnom obliku omogući uvid i široj publici u specifično područje znanosti o književnosti. Ova je knjiga i dragocjena zamjena za skripte koje kolaju među studentima i pravi je udžbenik iz teatrologije i teorije književnosti, ali i kulture. Mnogima od nas ona je i putokaz ne samo odakle idemo, nego i kamo želimo stići.

    © Želimir Ciglar, KAZALIŠTE.hr, 29. travnja 2012.

Piše:

Želimir
Ciglar