Kontakt

 • KAZALIŠTE.hr

  Adresa redakcije: Kulturni klub, Nazorova 37, 10000 Zagreb

  E-mail adresa: kazaliste@kazaliste.hr

  Nakladnik: Kulturni klub, Nazorova 37, 10000 Zagreb
  Matični broj: 2394227  E-mail: kulturniklub@kulisa.eu
  Banka i broj računa: Hrvatska poštanska banka 2390001 - 1100360003