Eseji

 • Oživljavanje zaboravljene prošlosti

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (33. dio)

  Zagrebačka publika dugo nije imala prilike vidjeti Graničare. Tek 5. listopada 1978., u režiji Georgija Para, predstava je priređena u Zagrebačkom gradskom kazalištu Komediji, kao provjera što to djelo znači ondašnjem gledatelju. To je kazalište povremeno oživljavalo komediografska  djela iz zanemarene ili zaboravljene prošlosti. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Jedini hrvatski komad koji se spontano održao na repertoaru 88 godina

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (32. dio)

  Slavko Batušić 1957. obilježio je stogodišnjicu Graničara u Narodnom listu: „Jezik ove pučke glume zvuči svježe i prirodno i odaje, da je Freudenreich prenio u kajkavski Zagreb jednu štokavštinu rodnoga kraja. To je činjenica, a činjenica je i to da su ’Graničari’ jedini hrvatski komad, koji se spontano održao na repertoaru 88 godina i doživio 290 izvedaba..." ...pročitajte cijeli tekst...
 • Pogođen razmjer između tragičnog i komičnog

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (31. dio)

  Milutin Cihlar Nehajev je u Narodnim novinama 1917. zabilježio: „…’Graničari’ – prva naša pučka gluma – ostadoše do dana današnjega i najpoznatiji naš komad. U njima je sinteza čitavog rada Freudenreichova… Ali poglavita odlika djela jest dobro pogođen razmjer između tragičnog i komičnog elementa i naročito oštra karakteristika komičnih tipova." ...pročitajte cijeli tekst...
 • Dijalektalno kazalište od prokušanih recepata do repertoarnih iskoraka

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (30. dio)

  Piše: Leon Žganec-Brajša
  U najnovije vrijeme HNK u Varaždinu bavi se predstavama s kajkavskim predznakom. Štoviše, moglo bi se ustvrditi kako su upravo kajkavske predstave, u repertoarima vođenim premisom „svega pomalo“, bile postojano prisutne i izdvajale varaždinsku profesionalnu kazališnu kuću. Ne uvijek kvalitetom, no svakako posebnošću i njegovanjem jezika i izraza. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Kajkavština kao identitetska odrednica varaždinskog kazališta

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (29. dio)

  Piše: Leon Žganec-Brajša
  Varaždin s kajkavskim jezikom na sceni, i u najnovije vrijeme, prolazi kroz procese suočavanja s identitetom i baštinskim nasljeđem. No taj se proces, vrlo lako može izvrnuti u vlastitu karikaturu, u kojoj baština i identitetska odrednica postaju regresivni impuls koji kazalište čini podložnim suvenirskoj interpretaciji vlastite suvremenosti. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Tena – komad „od komada“!; Od Kozarčeva prototeksta do izvrsne kazališne predstave

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (28. dio)

  Tena Josipa Kozarca, objavljena u Domu i svijetu 1894. i danas je aktualna, atraktivna i zastupljena na repertoaru hrvatskih kazališta. Njezin primitak tijekom 20. i 21. stoljeća potvrđen je nekolicinom inscenacija, što je dokaz atraktivnosti Kozarčeva predloška i potvrda Tene kao respektabilnog teksta hrvatske književne baštine u novom kazališnom ruhu. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Slavonični Joza Ivakić između standarda i dijalekta

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (27. dio)

  Jezične politike prethodnoga stoljeća nisu bile naklonjene staroštokavskim govorima, tj. govorima slavonskoga dijalekta, koji rapidno odumiru. Time nam je opus lingvistički kompetentnoga izvornoga govornika Joze Ivakića dragocjeniji jezični i idiomatski spomenik s identitetskom vrijednošću, kojega svaka nova postava i kazališna izvedba iznova resetira i oživi. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Uprizoreni flešbekovi i sadašnjost Štajge Ivane Šojat

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (26. dio)

  Predstava Štajgakako je utjecala na naš grad i njegove stanovnike tematizira gubitak identiteta Vinkovaca kao željezničkoga čvorišta s flešbekovima na vrijeme stjecanja identiteta respektabilnoga željezničkoga kolodvora s oko 3000 zaposlenika. Budući da se predstava gleda u općem kontekstu, i drugi se gledatelji mogu poistovjetiti s metonimijskim likovima socijalne tranzicije. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Energija u dijalektu

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (25. dio)

  Svako iznovljavanje Kozarčevih djela aktivira energiju slavonskoga dijalekta trajno pohranjenu u dijalozima i monolozima njegovih likova. Unatoč tomu što su o jeziku njegovih djela kritičari pisali negativno, jezik Kozarčevih djela potvrđuje ne samo  jezični senzibilitet i komunikacijsko-funkcionalnu jezičnu kompetenciju nego i napredne jezične stavove. ...pročitajte cijeli tekst...
 • O statusu i poziciji hrvatske štokavske dramske književnosti

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (24. dio)

  Fabijan Šovagović kao Šima Begović, <em>Sokol ga nije volio</em> redatelja Branka Šmita, 1988. Štokavska dijalektalna književnost ostala je nedefinirana uslijed standardoloških procesa, ali su u jeziku književnosti, posebice dramske, ufajući se u načelo licentia poetica, prakticirano još od antičkih vremena, štokavski dijalekti i drugi uporabni idiomi s estetskim učinkom potvrdili postojanje štokavske dijalektalne književnosti i mimo lingvističkih definicija. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Glumačka dinastija Freudenreich nastavila je očevu tradiciju

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (23. dio)

  U povodu svečanog otvorenja nove kazališne zgrade HNK u Zagrebu, drugi su dan, 15. listopada 1895. kao prvo hrvatsko dramsko djelo izvedeni Graničari. Kritičari bilježe da su i nakon 40-godišnjega života Graničari djelovali kao pravi pravcati novitet: „… sve to djeluje na nas neodoljivom silom, te nam predstavlja ’Graničare’ kao najdragocjeniji proizvod hrv. pučke glume". ...pročitajte cijeli tekst...
 • Narodno kazalište podigao je do pravoga hrama umjetnosti

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (22. dio)

  Marija ružička StrozzyJosip Freudenreich proslavio je 16. 2. 1871. 25. obljetnicu rada. Sve su novine donijele prikaz svečarovih zasluga za razvoj hrvatskoga kazališta i izvedbe njegova najboljega djela Graničara. Isticali su njegov neprocjenjiv prilog u organizaciji i osamostaljenju hrvatskoga kazališta, iznimnu glumačku osobnost te vrijednost njegovih dramskih djela. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Recepcija pučkog igrokaza Graničari Josipa Freudenreicha

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (21. dio)

  Freudenreich je uvidio da bez dobrih pučkih komada nema opstanka hrvatskom nacionalnom kazališnom izrazu te je napisao Graničare, koji su do danas ostali najizvođeniji kazališni komad napisan na hrvatskom jeziku. Nakon premijerne izvedbe 7. veljače 1857., igrao je punih 88 godina (do 1945.) i to 290 puta na sceni HNK-a. ...pročitajte cijeli tekst...

 • Josip Freudenreich zaslužuje spomenik koji mu još uvijek nismo podigli

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (20. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Freudenreich je kao kazališni praktičar, zajedno s Demetrom kao kazališnim ideologom, izgrađivao hrvatsko kazalište od ilirske ideje o nacionalnom kazalištu na štokavskom i doveo ga do praga prave institucije - Hrvatskog narodnog kazališta. Zbog svega toga Josip Freudenreich doista zaslužuje spomenik koji mu još uvijek nismo podigli na pravi način.  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Freudenreich ili pripadanje glavnoj struji građanskog kazališta

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (19. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Freudenreich predstavlja hrvatsko kazalište predmiletićevske ere, ono koje još nije organizirano kao institucija, ono koje se temelji na putujućim glumačkim družinama, kada se igra u sezoni mnogo komada, a gluma uči šegrtujući od drugih glumaca. Od 1860. Freudenreich je to sve  nosio na svojim plećima i prenio kazalište od idejnih začetaka do institucije. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Freudenreich kao pedagog ili kako zadržati glumca

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (18. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Freudenreich je bio jedini dramski pedagog hrvatskog kazališta, dakle obučavao je i podučavao glumce i odatle onih četrdesetak njegovih učenika oko njega na sceni za proslavu njegova jubileja 1871. Kao što su mu priznavali za života glumačko umijeće i redateljsku sposobnost, tako su mu priznavali i pedagoški rad. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Freudenreich kao vizionar ili svijest o strukama i pozivima u kazalištu

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (17. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Freudenreich je vrlo jasno i svjesno  imenovao sve struke u predstavi. Godine 1857., u Graničarima pokazao je da je imao vrlo jasnu svijest o sebi i kao piscu, i glumcu, i kao redatelju. Svjesno je razdvojio funkciju glumca i redatelja, a to mnogima nije bilo jasno ne samo prije 1857. (nema navedenog redatelja na plakatu Jurana i Sofije ili Ljubavi i zlobe) nego ni nakon toga. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Freudenreich kao redatelj ili to mogu samo odlični glumci

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (16. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Freudenreich je kao redatelj bio uspješan od samog početka. Režirao je sve vrste kazališnih predstava – od živih slika ili tableaua, malih i velikih pantomima ili šaljivih igara komedija, drama, drama s pjevanjem i plesom, opereta do velikih opera. Često je molio kazališni odbor da angažiraju još nekog redatelja jer je bio preopterećen. No takvu osobu nije bilo lako naći. ...pročitajte cijeli tekst...
 • O funkcioniranju građanskog kazališta ili kao kod Shakespearea

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (15. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Građansko kazalište Freudenreichova doba bilo je vrlo slično elizabetanskoj epohi i to ne samo po pisanju iz afirmacije vladajućeg svjetonazora nego i po velikom interesu publike. Tu je usporedbu napravio jedan Šveđanin P. Attenboom, koji je pišući kući 1819. „bečki pučki duh“ i pučki teatar usporedio s kazališnim ushićenjem u elizabetanskom Londonu. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Freudenreich kao glumac ili ljubimac svekolikog općinstva

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (14. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Josip Freudenreich doista je „s vremenom postao vladarom pozornice, ljubimcem općinstva i svega naroda“, pa će i Šenoa u nekrologu u Viencu napisati da je bio „u Zagrebu van reda popularan i poznat“. Publika ga je gledala više od deset godina svaki dan u glavnoj ulozi u nekoliko stotina uloga i silno ga je voljela, što znači da je doista bio odličan glumac. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Stvaranje hrvatskog kazališta ili to bez Freudenreicha neće ići

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (13. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Dimitrija Demeter bio je „kazališni ideolog“ koji je puno pomagao i u praksi – prevodio, adaptirao, lektorirao, glumcima akcentuirao tekstove. Uz to je Demetar i pisao drame, kao što su se i drugi Ilirci trudili pisati dramske tekstove i prevoditi. Međutim, koliko god Demeter bio i obrazovan i gorljiv, nije bio ono što je temelj kazališta – ni glumac, ni redatelj. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Malo statistike ili koliko se zapravo igralo predstava na hrvatskom?

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (12. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Za trideset godina Ilirci su uspjeli stvoriti i publiku, i osnovnu jezgru ansambla, i literaturu, a u idućih 10 godina su uspjeli oformiti ozbiljan ansambl i doći do samog ruba stvaranja kazališne institucije kakva je danas. Ulaskom u novoizgrađenu zgradu 1895. sa Stjepanom Miletićem kao intendantom kreće novi i ozbiljan život kazališta kao važne nacionalne institucije. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Stvaranje novog kazališta ili tko će glumiti na štokavskom

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (11. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Kada je 1847. Ivan Kukuljević Sakcinski održao svoj prvi govor u Saboru na hrvatskom, službeni jezik Sabora bio je latinski. I na tom se jeziku pisala vrijedna literatura, pa tako i drame. Ilirci su, odlučivši se za štokavski, krenuli stvarati kazalište na nekoliko razina: pišući drame, tražeći glumce i boreći se za formiranje kazališta kao institucije pod državnom brigom. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Prije Iliraca ili Zagreb je volio kazalište na latinskom, njemačkom, kajkavskom i talijanskom

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (10. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Do Ilirskog pokreta u Zagrebu su se kazališne predstave igrale na latinskom, kajkavskom i njemačkom – u privatnim kazalištima i u sklopu crkvenih institucija. Isusovačke i kanoničke školske ustanove na Kaptolu imale su redovit kazališni program svojih đaka u 17., 18. i 19. stoljeću, pa su tako Isusovci u gimnaziji na Katarininom trgu od 1607. do 1772. izveli oko 400 djela. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Kako je novi kanon odredio tumačenje temelja suvremenog hrvatskog kazališta ili zašto više ne volimo Freudenreicha

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (9. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Josip Freudenreich ml. je, uz Dimitrija Demetra, ključna osoba stvaranja hrvatskog kazališta u 19. stoljeću. Jedan je od utemeljitelja hrvatskog kazališta zbog svojih brojnih talenata (glumac, redatelj, koreograf, producent, dramski pisac, dramski pedagog), važan je zbog velikog stvaralačkog opusa, pripadnosti tadašnjoj glavnoj struji kazališta te zbog vizionarstva i praktičnosti. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Tri dokaza nametanja kanona ili brišemo i ne raspravljamo

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (7. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Sve što je  izbačeno kao nevrijedno  -  kao da je u bunar bačeno. Ne samo da se ne uči u školi, pa ni na fakultetu (osim u rijetkim oazama), nego se teško mogu naći i u knjižnicama. I kod nas te pisce treba tražiti u specijaliziranim edicijama i po arhivima. No, ako su djela dostupna mogu se čitati i uspoređivati i vidi se da su izbačena djela kvalitetna, a kriteriji svjetonazorski.  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Krležina čistka hrvatske književnosti ili sve je to nekvalitetna trulež i gamad koju treba spaliti

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (6. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Kod nas je zagovornik novog kanona postao Miroslav Krleža. U svojim pobunjeničkim tekstovima zanijekao je cijelu stariju hrvatsku književnost. Oca hrvatske književnosti, Marka Marulića, estetički je obezvrijedio i ideološki ocrnio, kao i većinu renesansne i barokne hrvatske književnosti, anatemizirao je sve romantičarske pjesnike, a 19. stoljeće je doslovno poništio! ...pročitajte cijeli tekst...
 • Čistka u građanskom kazalištu ili zanijekani afirmativni žanrovi

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (5. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Djela sa subverzivnim odnosom pisana su svjesno iz sekularističkog svjetonazora. To se  najbolje vidi u obradi istih tema. U hrvatskoj pučkoj drami u prikazu puka u Graničarima Josipa Freuedenreicha u usporedbi sa Srđanom Tucićem ili Krležinim Kraljevom, a u građanskoj drami Josipa Eugena Tomića i Josipa Kulundžića te Julija Rorauera i Krleže. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Svjetonazor i sveti korijeni kazališta

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (4. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Krajem 80-ih javila se ideja da se ukinu tri od postojeće četiri opere u Hrvatskoj, protiv čega su ustali svi – ne samo umjetnici i operna publika, nego i ljudi koji nikad nisu bili u operi. Kad je devedesetih Teatar ITD htio raskinuti ugovore koje je imao s glumcima, izbio je javni skandal i zagovaranje obaveze financiranja umjetnosti. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Dominacija sekularističkog svjetonazora

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (3. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  U Hrvatskoj je upravo HNK u Zagrebu glavni predstavnik tzv. kazališta glavne struje. To je ono kazalište koje se smatra vrijednim i važnim, koje ima medije i novac pa za njega znaju i oni koji ne idu u kazalište i koje ima međunarodne veze jer pripada europskom krugu glavne struje. Suprotno kazalištu glavne struje je tzv. rubno kazalište. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Vladajući umjetnički kanon ili tri krive premise

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (2. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Unutar pojedine zemlje kanon se razlikuje u najviše 10-15 posto imena, što je prostor za najvažnija djela nacionalne umjetnosti. Ona se također biraju u odnosu na uspostavljeni opći europski kanon jer je on uzor svugdje, pa i u Hrvatskoj. Kanon koji danas vrijedi u umjetnosti nije bio takav oduvijek; uspostavili smo ga nakon II. svjetskog rata. ...pročitajte cijeli tekst...
 • O europskoj kulturi, suvremenom kanonu i svjetonazoru

  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo (1. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Sadašnje stanje europske kazališne umjetnosti glavne struje posljedica je pobjede sekularističkog svjetonazora nakon II. svjetskog rata koji je u Europi uveo novu hijerarhiju vrijednosti u društvu i proglasio kritiku društva jedinom funkcijom umjetnosti, čime je redefiniran umjetnički kanon iz prošlosti. Izbačena je svaka afirmacija lijepog, dobrog, a naročito svetog. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Feljton Hrvatsko kazalište i društvo

  Uvod

  Piše: Sanja Nikčević
  Feljton Hrvatsko kazalište i društvo obuhvatit će detaljnu analizu tema iz hrvatske kazališne povijesti i sadašnjosti. Jedna od ključnih je analiziranje temelja i nametanja kanona u Hrvatskoj, od Krleže preko Domovinskog rata do suvremenih trendova. Vršit će se i usporedba od samih početaka institucionaliziranog kazališnog djelovanja u Hrvatskoj do danas....pročitajte cijeli tekst...
 • UPOZORENJE RAZUMA

  Usporedba romana Kiklop autora Ranka Marinkovića i dramske predstave Kiklop Gradskog dramskog kazališta Gavella, u režiji Saše Anočića, (3. dio)

  Piše: Nataša Bjelan
  Ovo je priča o čovjeku koji u svojoj dubini shvaća da je moć vremena upravo to što svima nama dopušta i sva loša zbivanja, obuhvaćajući sve, i zato razum upozorava da vrijeme ne daje drugu priliku kad proteče, ali zato daje bezbroj mogućnosti i izbora u tijeku! Vrijeme svakoga zadržava u sebi i cijelu zajedničku priču vodi k nečemu. ...pročitajte cijeli tekst...
 • OBRAČUN INTELEKTA SA SMISLOM

  Usporedba romana Kiklop autora Ranka Marinkovića i dramske predstave Kiklop Gradskog dramskog kazališta Gavella, u režiji Saše Anočića, (2. dio)

  Piše: Nataša Bjelan
  Kiklop izgledno donosi tešku borbu intelekta da dopre do smisla. I upozorava, tražeći zdrav razum posvuda, sve manje ga nalazeći. Ako nudi neki kraj, onda ukazuje da se smjera putu u sveopće ludilo, čime će pobijediti apsurd i probiti se malo bliže smislu kroz razne nesuvislosti koje predstavljaju pretežak teret za čovjeka. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Svevremensko lutanje kroz život

  Usporedba romana Kiklop autora Ranka Marinkovića i dramske predstave Kiklop Gradskog dramskog kazališta Gavella, u režiji Saše Anočića, (1. dio)

  Piše: Nataša Bjelan

  Simbolizam Kiklopa ne predstavlja samo motiv rata nego daje i dublje značenje romana: labirint kojim lutamo kroz vrijeme. Nudi nam obračun sa smislom. Gavellina predstava u režiji Saše Anočića iznimno je dojmljiva, te je redatelj uspješno dočarao vlastitu viziju i potaknuo u gledateljima osjećaj osobite atmosfere, kako bi ju pronašli. ...pročitajte cijeli tekst...

 • Arhont bira tragičare ili bankrot zbog nepodobne tragedije

  Esej: Antičko kazalište (2. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Kazalište je u antici bilo ritualno, smatralo se važnim činom za dobrobit cijele zajednice, jer je služilo osnaživanju i svakog pojedinca u publici i cijele zajednice i potvrđivalo hijerarhiju vrijednosti njihova svijeta, a bilo je i didaktično, jer je prenosilo najvažnije istine i podučavalo vjeri i načinu života u skladu s njom. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Atena u ime bogova ili jarčeva krv na žrtveniku

  Esej: Antičko kazalište (1. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Kazalište je bila ne samo vjerska nego i državna važna stvar. Pjesnici su nosili tragedije arhontu, vladaru Atene, politički najmoćnijoj osobi u Ateni, koji je birao tekstove za izvođenje. Kao kad bi danas gradonačelnik grada Zagreba birao repertoar GK Gavelle a premijer države repertoar HNK u Zagrebu. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Izostanak etičnosti u trendovskim predstavama

  Moralni pritisak: etička odgovornost pisca za sliku koju stvara ili posljedice onoga što radimo

  Piše: Sanja Nikčević
  Bez obzira na to smatramo li da je etika autonomna ili je njezin izvor izvan nas slažemo se oko njezine nužnosti. U trendovskim predstavama moralnost se poništila, kako je to Rafolt lijepo rekao citirajući mudre filozofe. Možda upravo zato umjetnici glavne struje zagovaraju društvenu odgovornost, ali rijetko, gotovo nikad ne spominju onu moralnu. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Politički odjeci kazališta

  Društveni pritisak: svaki je izbor političko opredjeljenje ili strah od politike

  Piše: Sanja Nikčević
  Ratne drame s istinitim prikazom onog što se doista događalo i s jasnim imenovanjem razarača i žrtve, igrala su samo kazališta u ratnim zonama. Njima je bilo svejedno koji se trend nosi u Europi i na festivalima, a bilo im je svejedno i što misli politika. Kad u životu ne postoji sutra, onda nema potrebe ulagivati se ni umjetničkim ni političkim trendovima. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Bespoštedna kritika društva; Jer to se nosi u Europi

  Umjetnički pritisak: zavodljivost trendova ili nagrada za strogo kontroliranu hrabrost

  Piše: Sanja Nikčević

  U cijeloj se Europi kazališta danas vrednuju isključivo na temelju tri kriterija: kritički/medijski odjek, nagrade i festivali te posebno međunarodna suradnja i financijska potpora. „To je vani prihvaćeno” automatski znači da je djelo kvalitetno i važno i teško da će se netko u zemlji usuditi tomu proturječiti: i mediji i teoretičari, a i oni koji odlučuju o dodjeli novca. ...pročitajte cijeli tekst...

 • Drama hrvatske krivice

  Feljton Kazalište u ratu: Pokušaj razumijevanja ili zašto je poratno kazalište glavne struje takvo

  Piše: Sanja Nikčević
  Kako je moguće da se za vrijeme rata i u kazalištu i u drami pokazuje jedna slika svijeta, a u poraću druga? Kako je moguće da se tako promijeni pogled na svijet, istinu, ljude oko sebe? Odgovor je u pritiscima koji su u ljudima, umjetnosti i u društvu, a svaki se umjetnik prema tome mora odrediti. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Izostalo kvalitetno istraživanje

  Feljton Kazalište u ratu: Neprikosnovena piščeva inspiracija, ali samo ako je u trendu

  Piše: Sanja Nikčević
  Postoje i druge knjige sa svjedočanstvima silovanja i istraživanjem o tome. Moglo se vrlo lako napraviti ozbiljno istraživanje, da se htjelo. Ti su logori ušli u povijest ratovanja kao novost (genocid silovanjem) tako da su stranci o tome pisali radove i snimali filmove, pisali drame i postavljali predstave, a mi?...pročitajte cijeli tekst...
 • Posljedice jasnog stava

  Feljton Kazalište u ratu: Neprikosnovena piščeva inspiracija, ali samo ako je u trendu (2. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  O redateljskim inspiracijama Frljićevih predstava trenda hrvatske krivice dosta sam napisala i očito su posljedica jednog jasnog stava, a ne inspiracije. Jer nam taj stav doslovno viče sa scene i ljutito govori u novinama. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Trend krivnje

  Feljton Kazalište u ratu: Kritika društva kao odgovornost umjetnika, ali samo jedna strana

  Piše: Sanja Nikčević
  Aleksandra Zec nije napravljena zbog pročišćenja društva, ona je napravljena iz ideje nametanja kolektivne krivice  uzimajući pars pro toto, jedan primjer zločina u Hrvatskoj kao dokaz da su svi Hrvati zločinci, a zemlja fašistička tvorevina....pročitajte cijeli tekst...
 • Podvaljena fikcija

  Feljton Kazalište u ratu: Istina je dostupna, ali nas zapravo ne zanima (2. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Ni kazalište, ni Kurspahića nije zanimala istina. Uzeli su mamac Vukovara i nakon svih istraživanja – podvalili fikciju, a zapravo laž. Kurspahić  je pokazao pad Zagreba koji se nije dogodio, ali u realnom okruženju Zagreba tog vremena – pravim ljudima koji su dovedeni na scenu i poistovjećeni s Hitlerom i njegovim štabom....pročitajte cijeli tekst...
 • Potresna ratna drama

  Feljton Kazalište u ratu: Istina je dostupna, ali nas zapravo ne zanima (1. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Osim Siniše Glavaševića o vukovarskim ratnim danima dnevnik je napisala i njegova kolegica s radija, Alenka Mirković, pod nazivom Glasom protiv topova, a koja je rat preživjela pa je i živi svjedok kao i zapovjednik obrane. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Izmišljena krivica

  Feljton Kazalište u ratu: Briga za istinu ili kako dobiti vjerodostojnost pod svaku cijenu (2. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Ne samo da devedesetih nije bilo ustaštva u kazalištu, nego pregledom repertoara kazališta nije bilo ni budnica i davorija ili nacionalističkog kiča kako nas se stalno optužuje. Kao što sam sad pokazala u kazalištima glavne struje nije bilo ni hrvatske žrtve, a kamoli junaka! Dakle, krivica hrvatskog kazališta je izmišljena, ali se lijepo uklopila u trend. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Zlouporaba vjerodostojnosti

  Feljton Kazalište u ratu: Briga za istinu ili kako dobiti vjerodostojnost pod svaku cijenu (1. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Kako sam već navela, za one prve dvije linije prikazivanja rata bilo je sasvim svejedno je li na sceni istina ili nije, često se nije znalo točno ni gdje su ti ljudi, a ni tko su, pa je u trendu „nasilja kod nas” glavni argument bio taj da je to nasilje „posljedica traumatičnih ratnih događaja”, a kod alegorija to je nasilje bilo posljedica činjenice da su „svi ljudi takvi”. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Izostao interes publike

  Feljton Kazalište u ratu: Redatelji u ofenzivi ili svi ste vi ustaše i fašisti (2. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  I sam naziv Pad i cijela najava sugerirala je da je to predstava o padu Vukovara, ali zapravo najmanje ima veze s padom Vukovara. Ima veze s onim što Kurspahić poznaje (s filmovima) i onim što osjeća da je trend (s hrvatskom krivicom), ali sklopljeno na jedan čudan način. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Deficit drama s jasnom krivicom

  Feljton Kazalište u ratu: Redatelji u ofenzivi ili svi ste vi ustaše i fašisti (1. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Tekstovi s usputnim likovima ludog branitelja imali su druge teme ili su bili preopćeniti, izvan vremena i prostora. Zato nisu nikoga puno dirali. Postavljali su ih na važnim scenama, slali na festivale, imali su i medijski odjek, ali nisu bili jako uspješni kod publike. Iako je iz priče jasno da se tu ne radi samo o pojedinačnoj krivici nego i o krivici roda, te su drame odlično napisane i nisu izazivale proteste....pročitajte cijeli tekst...
 • Slabo komunikativan monolog

  Feljton Kazalište u ratu: Nekomunikativne alegorijske vizije ili rat je posvuda (1. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Žena-bomba je stilistički visoko poetski ali slabo komunikativan monolog žene koja se sprema raznijeti bombom u terorističkom napadu. Radi se očito o arapskoj ženi jer mi takve ljude-bombe nismo imali ne samo u Domovinskom ratu, ili ratu na prostorima bivše Jugoslavije, nego niti u cijeloj Europi....pročitajte cijeli tekst...
 • Bezlični alegorijski tekstovi

  Feljton Kazalište u ratu: Nekomunikativne alegorijske vizije ili rat je posvuda (2. dio)

  Piše: Sanja Nikčević
  Alegorijski tekstovi proširili su bezličnost pristupa ratnoj temi. U dramama nasilja prostor je bio neprepoznatljiv, ali barem definiran kao „naš”, a sada je priča o ratu „podignuta” u neki opći prostor (Asja Srnec Todorović), neki „bilo gdje” prostor (Aziz) ili na druge ratove (Ivana Sajko). Uz tezu „sve su to iste priče jer rat je svuda jednako tragičan”....pročitajte cijeli tekst...
 • Izvanredno bogati opus

  Georgij Paro (Čačak, 12. travnja 1934. - Zagreb, 4. svibnja 2018.), hrvatski kazališni redatelj

  Piše: Tomislav Kurelec
  Georgij Paro često je spominjao kako kazalište postoji u ovom, današnjem trenutku, ali je dodavao da se taj trenutak mora oslanjati na tradiciju i kontinuitet i ogledati u vrijednostima koje su mu prethodile. A jedna od najvećih vrijednosti u baštini našeg kazališta upravo je Parov izvanredno bogati opus.  
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Reakcija na stvarnost

  Feljton Kazalište u ratu: Slijedimo trendove: nova europska drama ili nemotivirano nasilje bez duše

  Piše: Sanja Nikčević
  Bezličnost se tumačila potrebom da se o ratu progovori općenito i da se dobije jedna opća slika koju će razumjeti svi, a ne samo oni koji su rat izravno doživjeli. Kako je to rekao Davor Špišić, stavljanjem konkretnih toponima bi se ograničio doživljaj tragedije u drugih ljudi, koji su proživljavali tragediju na drugim mjestima.
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Umjetnički doživljaj rata

  Feljton Kazalište u ratu: Besprizorni mladi ljudi ili znate, kod nas je bio rat

  Piše: Sanja Nikčević
  Dok prve drame tog trenda, čak i kad su govorile o smrti, nisu bile nasilne (Vidić), s vremenom se može pratiti količina dodanog nasilja kao i u glavnom trendu (Kane, Ravenhill). Očito smo slijedili uzore. No kazališta i dalje, kraj postojećih ozbiljnih tekstova ratne tematike kojih do 2000. postoji šezdeset, uporno traže tekstove koji bi im se „uklopili u sliku”....pročitajte cijeli tekst...
 • Marginalizirana ratna tematika

  Feljton Kazalište u ratu: Kazališta glavne struje za vrijeme rata ili Preblizu je to

  Piše: Sanja Nikčević
  Unatoč tomu što je u ratno vrijeme za napadnute dijelove zemlje kazalište bilo iznimno važno, što je postojao normalni kazališni program i postavljale su se ratne teme (kao što je opisano u prethodnom poglavlju), pisci pisali ratne drame (kao što će se analizirati u idućem poglavlju) – centar zemlje i tzv. kazališta glavne struje nisu odgovorila na isti način ni za vrijeme, a osobito nakon rata. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Pitanje relevantne ratne drame

  Feljton Kazalište u ratu: Izgovor za ne-igranje nakon rata ili nemamo mi ratnih drama

  Piše: Sanja Nikčević

  Damir Pilić dramatično će se 2008. zapitati: „Zašto je umjetnička produkcija o Domovinskom ratu siromašnija nego partizanska?” i spomenuti kao postojeće samo DVIJE drame (Ciglu Filipa Šovagovića iz 1998. i Zaštićenu zonu Damira Šodana iz 2002.) iako tada postoji više od sedamdeset drama! ...pročitajte cijeli tekst...

 • Dundo Maroje na Gundulićevoj poljani u režiji Koste Spaića

  Feljton Mire Muhoberac: Zrcalni odrazi prošlosti u sadašnjosti: prostori događanja Dubrovačkih ljetnih igara – Peti prizor

  Piše: Mira Muhoberac
  Slika pokazuje prizor iz predstave Dunda Maroja na Gundulićevoj poljani 1967. godine. Predstava je s golemim uspjehom prikazivana od 1964. do 1972. i označila je jedan od umjetničkih vrhunaca Dubrovačkih ljetnih igara svih vremena. Bio je to prvi Dunda Maroja na otvorenome u integralnoj verziji i na dubrovačkom govoru nakon više od četiri stoljeća ...pročitajte cijeli tekst...
 • Lažna teza o zabrani ili Nikog toliko ne slavimo i ne obilježavamo kao Krležu!

  Feljton Sanje Nikčević: Prijepori oko Miroslava Krleže na početku novog tisućljeća (7)

  Krleži se (kao niti jednom hrvatskom ili inozemnom piscu) redovito obilježavaju najneobičnije kombinacije obljetnica od HAZU-ovog skupa 1993. pod pokroviteljstvom Franje Tuđmana (to su te nesklone devedesete!), 25. obljetnica smrti (!) do prave eksplozije proslava upravo ove dvije godine, 2011. i 2013. kad su održani brojni skupovi i događanja ...pročitajte cijeli tekst...
 • Drugi grijeh krležodula: Krivnja za cijeli narod ili vi ste ga zabranili!

  Feljton Sanje Nikčević: Prijepori oko Miroslava Krleže na početku novog tisućljeća (6)

  Ovo cijelo istraživanje nastalo je na poticaj krležodula koji su u medijima (novine, televizija) ozbiljno tvrdili, te novinara koji su to prenosili da se Miroslav Krleža u hrvatskom kazalištu uopće ne igra. Kao osobu koja prati kazališnu umjetnost, osobno me pogodi svaka izjava o ne-igranju Krleže, jer sam ga se doista nagledala na scenama
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Prvi grijeh krležodula: Danak Krležinom visokom ukusu ili nastavak čistke

  Feljton Sanje Nikčević: Prijepori oko Miroslava Krleže na početku novog tisućljeća (5)

  Stavovi o lošem romantizmu i građanskoj drami, epigonskoj moderni, o suvremenicima koji oponašaju Krležu i nepostojanju građanske kritike toliko su se ukorijenili u našu kulturu da je trebalo proći dvadeset godina od pada komunističkog sistema i uvođenja nove države da se nešto malo promijeni u teoriji književnosti, odnosno teatrologiji ...pročitajte cijeli tekst...
 • Krležoduli ili Krleža je najveći pisac na svijetu

  Feljton Sanje Nikčević: Prijepori oko Miroslava Krleže na početku novog tisućljeća (4)

  Krležoduli sebe smatraju jedinim legitimnim zaštitnicima Krležina lika i djela. Krležoduli smatraju da je Krleža bio izniman kroničar i kritičar svog vremena ali i vizionar budućnosti, a sva njegova djelatnost u hrvatskoj kulturi posljedica je djelovanja Krležina jedinstvena uma, a ideologija se nametala pod izgovorom dijalektičkog antibarbarusa ...pročitajte cijeli tekst...
 • Skup Marina Držića u Parku Muzičke škole

  Feljton Mire Muhoberac: Zrcalni odrazi prošlosti u sadašnjosti: Prostori događanja Dubrovačkih ljetnih igara – Četvrti prizor

  Godina na poleđini fotografije, 1967, savršena simetrična mizanscena majstora režije, prepoznavanje glavnih glumaca i prostora izvedbe otkriva da je riječ o prizoru iz legendarne predstave, jedne od stupova Dubrovačkih ljetnih igara – Držićeve komedije Skup, koja se u takvoj postavi i u režiji Koste Spaića održala do 1971. godine ...pročitajte cijeli tekst...
 • Bogat opus koji traje

  Feljton Sanje Nikčević: Prijepori oko Miroslava Krleže na početku novog tisućljeća (3)

  Krležin je opus bogat i traje i to ne samo zbog političke moći koju je imao. Kolikogod on plaćao danak svojoj političkoj opciji, kolikogod mu likovi ponekad doista govore neprirodno, on i dalje prikazuje žive likove koje prepoznajemo. U dramama točno znamo tko što želi i zašto jer je njihova motivacija jasna. Bilo da se radi o moći, novcu ili ženi ...pročitajte cijeli tekst...
 • Čišćenje književnosti

  Feljton Sanje Nikčević: Prijepori oko Miroslava Krleže na početku novog tisućljeća (2)

  Krleža je, osim po poziciji i vlastitom egu koji nije prezao od uvreda u polemikama, dobio i teorijsku potvrdu da je kritičar. Uz to je, iz jugoslavenske političke opcije, imao i tendenciju povezivanja hrvatske i srpske književnosti pa je kao uzor često navodio Jovana Steriju Popovića! Dakle, Krleža je doista izvršio utjecaj na povijest hrvatske književnosti ...pročitajte cijeli tekst...
 • Rat krležodula i krležoklasta

  Feljton Sanje Nikčević: Prijepori oko Miroslava Krleže na početku novog tisućljeća (1)

  Miroslav Krleža i njegova recepcija u Hrvatskoj poseban su fenomen koji ima dvije karakteristike. Prvo, Krleža je davno otklizao iz objektivne procjene teorije književnosti, ako je ikad u toj domeni objektivnosti i bio. To priznaju i ugledni teoretičari. Drugo, odnos prema Krleži podijeljen je u dva neprijateljska tabora do, kako kaže Krešmir Nemec, „šizofrenosti“ ...pročitajte cijeli tekst...
 • Tihi čuvar kvalitetne i odgovorne kazališne kritike

  Demetrova nagrada za životno djelo HDKKT za 2015. godinu: Boris B. Hrovat

  Nagrađujući Borisa B. Hrovata HDKKT podsjeća da kazališna kritika treba i može biti onakva kakvu je piše njihov cijenjeni kolega: stručna, znalačka, argumentirana, estetski vrijedna, kazališno sadržajna, umjetnicima poticajna a publici korisna. U jednoj kritici Hrovat je napisao: „Živi samo onaj teatar o kojem se govori i kad se gledalište napusti.“ ...pročitajte cijeli tekst...
 • Tri redatelja u Kneževu dvoru

  Feljton Mire Muhoberac: Zrcalni odrazi prošlosti u sadašnjosti: Prostori događanja Dubrovačkih ljetnih igara – Treći prizor

  Tri fotografije snimljene u Kneževu dvoru za vrijeme trajanja Dubrovačkih ljetnih igara krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina 20. stoljeća, izvrsno pokazuju različite redateljske poetike Koste Spaića, Vlade Habuneka i Joška Juvančića nastale prema romanskim dramskim tekstovima s glumačkim ansamblom koji čine dubrovački glumci i glumice ...pročitajte cijeli tekst...
 • Novi milenij ili ...do potpunog poništavanje identiteta

  Feljton Sanje Nikčević: Pola stoljeća potrage hrvatske drame za identitetom (8)

  Zadnjih četrdeset godina hrvatska drama očito traži svoj put. S jedne strane je određuje politička situacija – političko zatopljenje šezdesetih pa zahlađenje osamdesetih, nova politička situacija i rat u devedesetima, nova ideologija (i liberalizam) koju je donijelo novo društvo uređenje (kapitalizam) koju pisci ili nisu prepoznali ili se je ne usude napadati ...pročitajte cijeli tekst...
 • Žene u Dvoru

  Feljton Mire Muhoberac: Zrcalni odrazi prošlosti u sadašnjosti: Prostori događanja Dubrovačkih ljetnih igara – Drugi prizor

  Obje prikazane crno-bijele fotografije povezuje okomit položaj, prostor Dvora i slična kompozicija: lijeva je figura uspravna, a desna u sjedećem položaju. Dvije analizirane fotografije pokazuju arhetipsku snagu hrvatske dramske i kazališne baštine i žena u hrvatskom teatru te imaju snagu života hrvatske dramske i kazališne baštine na Igrama ...pročitajte cijeli tekst...
 • Novi milenij ili Od traganja za krivcem i uzrocima...

  Feljton Sanje Nikčević: Pola stoljeća potrage hrvatske drame za identitetom (7)

  Zajednička karakteristika pisca na početku novog milenija je da žele biti politički važni kao u sedamdesetima i da svi smatraju da je literatura važna isključivo ako kritizira društvo. S jedne strane ih zanima krivnja za sadašnju situaciju a s druge kritički prikaz te situacije. Ipak, unutar zadana obrasca kritike društva ipak smo djelomično vlastiti ...pročitajte cijeli tekst...
 • Devedesete ili Neuspjeli pokušaj definiranja sebe samih

  Feljton Sanje Nikčević: Pola stoljeća potrage hrvatske drame za identitetom (6)

  Prihvativši trendove, potpuno smo izgubili mogućnost definiranja vlastita identiteta. Za Europu to i nije takav problem jer je većina zemalja već davno definirala vlastiti identitet koji je sad mogla poništavati u traženju novih umjetničkih putova i izraza. Za nas je to malo ozbiljniji problem jer mi svoj identitet nismo uspjeli umjetnički do kraja definirati ...pročitajte cijeli tekst...
 • Osamdesete ili U potrazi za emocijom

  Feljton Sanje Nikčević: Pola stoljeća potrage hrvatske drame za identitetom (5)

  Dominantni osamdesetih su Miro Gavran, Lada Kaštelan i Mate Matišić. Svo troje uzimali su emotivne probleme kroz tri različita dramska načina. Nitko od njih nije želio pisati političku dramu ili biti subverzivan prema stvarnosti. Pokušali su razumjeti svijet oko sebe kroz razumijevanje unutarnjeg emotivnog svijeta lika, njegovih emocija i sukoba ...pročitajte cijeli tekst...
 • Spaićev Allons enfants!

  Feljton Mire Muhoberac: Zrcalni odrazi prošlosti u sadašnjosti: Prostori događanja Dubrovačkih ljetnih igara – Prvi prizor

  Piše: Mira Muhoberac
  Umjetničke fotografije  Krešimira Tadića s proba i njegove podjednako atraktivne fotografije s predstava Allons enfants! u Kneževu dvoru 1971. svjedoče o preciznu rasporedu mizanscene u vodoravno-okomitim sukobima i dijagonalnim naslućivanjima pripreme dolaska Kneza s prvoga kata Dvora, u slutećem pojavljivanju njegova plašta ...pročitajte cijeli tekst...
 • Šezdesete i sedamdesete ukratko

  Feljton Sanje Nikčević: Pola stoljeća potrage hrvatske drame za identitetom (4)

  Unatoč svim bjegovima i mimikrijama, i publika i vlast su vrlo brzo shvatili o čemu se tu radi. U pozadini većine dramskih subverzija bila je ne samo kritika komunističkog sistema nego i uzlet hrvatskog proljeća i ideje samostalne hrvatske države. Naime, intelektuialac u djelu je obično bio Hrvat, a oni koji su ga uništavali često su bili i druge nacionalnosti ...pročitajte cijeli tekst...
 • Mimikrija komediografskog žanra

  Feljton Sanje Nikčević: Pola stoljeća potrage hrvatske drame za identitetom (3)

  Moj pokušaj definicije komedije glasi: „Komedija je dramska vrsta koja prikazuje rješive sukobe društvenog ili psihološkog karaktera sa sretnim krajem i junacima nagrađenim prema zasluzi (dobri nagrađeni, a loši kažnjeni) pri čemu izaziva smijeh i pozitivne emocije poput radosti, zadovoljstva i sreće te time afirmira temeljne vrijednosti društva.“ ...pročitajte cijeli tekst...
 • U potrazi za najboljim izrazom subverzije

  Feljton Sanje Nikčević: Pola stoljeća potrage hrvatske drame za identitetom (2)

  Potreba za kritikom vlasti krenula je u pedesetima koje su pokušavale pisati političke tragedije, dok su šezdesete krenule drugim putovima ali da bi se uklonili od oka vlasti protiv kojeg vrlo kritički pišu, svi su dramatičari bježali u neki oblik mimikrije. Najčešće se radilo o žanrovskoj mimikriji (povijesnoj drami, komediji ili fantastici) ...pročitajte cijeli tekst...
 • A pisci uporno pišu...

  Feljton Sanje Nikčević: Pola stoljeća potrage hrvatske drame za identitetom (1)

  Hrvatska drama zaslužuje opće preglede čitavog područja koji bi je pokazali kao cjelinu uz dominantne teme, likove, motive i sl., preglede koji bi pokazali njezine osnovne preokupacije. Po mogućnosti s odmakom objektivnosti bez dnevnopolitičkih ili dnevnoestetskih kriterija iz kojih se vrlo često hrvatsku dramu prosuđuje
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Prostori pamte: Dubrovačke ljetne igre

  Feljton Mira Muhoberac: Zrcalni odrazi prošlosti u sadašnjosti: Prostori događanja Dubrovačkih ljetnih igara – Prolog

  Ovim nizom tekstova želim odati počast i poštovanje i svim fotografima koji su zabilježili za povijest i sjećanje trenutke iz publike, iz predstava, s gledališta i iza kulisa, i svim osobama kojih se stalno sjećamo a koje su samozatajno gradile duh i dušu Ljetnih igara. Zapise posebno posvećujem Krešimiru Tadiću i Milu Kovaču te profesorici Fani Muhoberac ...pročitajte cijeli tekst...
 • Dobri i mudri anđeo hrvatske teatrologije

  Obrazloženje Demetrove nagrade za životno djelo HDKKT za 2014. Borisu Senkeru

  Iako je u kritikama vrlo jasno koja je poetika i etika Borisa Senkera, on je u teatrologiji najotvorenija moguća osoba. Profesor Boris Senker zna sve o svemu: o svim nacionalnim dramama, o svim teorijama od Aristotela do najnovijih izvedbenih studija. Zato ne čudi da je autor tolikih natuknica o kazalištu po svjetskim i hrvatskim leksikonima
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Goldonijevi Ribari s obiju strana Jadrana

  Le baruffe chiozzote u hrvatskim teatarskim varijacijama

  Goldoni je talijanski teatar oslobodio prazne retorike i fantastike, modernizirao ga uvodeći nove odnose stvarnosti i teatra, ali to ga nije spasilo od napada koji su bili žestoki i česti. Premda ga je stalno i strasno branio njegov dubrovački prijatelj Stjepan Grmoljez Šuljaga, komediograf se još bolje znao braniti sam na scenama gdje je postao suvereni gospodar. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Nemiru nema kraja

  Sjećanje: Božidar Orešković (1942-2010)

  Piše: Marija Grgičević
  Tek sada se s razlogom vidi kako je Božidar Orešković dobio premalo prilika. Iako je svaku opravdao, često bolje od onih koji su imali prednost. Gotovo svi njegovi zvjezdani trenuci, uloge iz klasičnoga repertoara ostali su o u prošlom stoljeću. Među manje dalekima je Onasis bez kojega predstava Maria Callas ne bi bila ono što jest. I monodrame ...pročitajte cijeli tekst...
 • Kompletan intelektualac

  Sjećanje: Nikola Batušić (18. veljače 1938. – 22. siječnja 2010.)

  Nikola Batušić nije bio čovjek koji se bavi samo teatrologijom, svojim uskim stručnim područjem, nego je podjednako kompetentno analizirao i književnost, smještajući uvijek svoje interpretacije u ozračje čitave duhovne klime i ostalih umjetnosti (o kojima je kao kompletan intelektualac također imao veliko znanje), ali i u običaje svakodnevnog života
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Nagrade pobjegle zapadno od središta

  Osvrt na šesnaestu dodjelu Nagrada hrvatskog glumišta

  Piše: Matko Botić
  Dodjela je privedena kraju poznatom Kabiljovom numerom iz još poznatije Jalte, Jalte u izvođenju suvoditeljice Ksenije Prohaske. Glumica je Neka cijeli ovaj svijet izvela načinom koji može poslužiti kao metafora funkcioniranja cjelokupnog hrvatskog glumišta. Koje je ponekad šarmantno, često dirljivo, ali uglavnom prilično raštimano ...pročitajte cijeli tekst...
 • Pamtim samo sretne dane...

  Jedan od mogućih popisa predstava koje su obilježile 2008. godinu

  Piše: Matko Botić
  Premijera Kauboja Saše Anočića u Teatru Exit stvarno jest kazališni događaj godine, što je potvrđeno i glavnim Nagradama hrvatskog glumišta. Kauboji su najbolja hrvatska predstava 2008. godine prvenstveno zato što ni u jednoj drugoj nije prisutna takva čarobna simbioza redateljske imaginacije, ali i glumačke kreativnosti i zalaganja
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Đački parter

  Crtice iz rukopisa nove memoarske knjige

  Stajaći parter i balkon nekada su vrvjeli od studenata, a danas se u našem milijunskom gradu uz desetak tisuća studenata ne možemo pohvaliti da se guraju na blagajnama kazališta. Galerija je često znala biti arbitar uspjeha pojedinih predstava. Svojim odobravanjem, oduševljenjem i pljeskom mladi zanesenjaci znali su izvojevati uspjeh izvedenom djelu ...pročitajte cijeli tekst...