Konzistentna komičarska persona

Gumbekovi dani; Stojan Matavulj Komušanje mozga • Stand-up
  nastupi, čija je temeljna odrednica nepostojanje posredovanja drugih sredstava između komičara kao stvaratelja humora i publike osim njegova stava i dovitljivosti u neprestanom zabavljanju nizanjem novih šala, vrlo su popularni i često ostvaruju pozitivne reakcije publike, omogućujući uspješnim komičarima scensko i medijsko profiliranje. Na tom tragu Stojan Matavulj stvara svoj stand-up, naslovljen Komušanje mozga, a izveden u sklopu Gumbekovih dana. Okvir, kako ga postavlja format, vrlo je jednostavan i neposredan. Jedino izražajno sredstvo na raspolaganju stand-up komičaru jest njegova sposobnost oblikovanja i način iznošenja šala publici. Komičar je u tom smislu prepušten dosjetljivosti i trenutku, bez mogućnosti oslanjanja na druga sredstva koja su mu dostupna u ostalim uobičajenim formatima oblikovanja komičnog i, posljedično, nasmijavanja publike. Zbog toga, stand-up je i neposredan, ostvaruje se u trenutku reakcije publike na komičarevo postupanje na sceni, koje nije odgođeno ili promišljeno nego je rezultat trenutnog izazivanja smijeha i zabave. Ili izostanka tog momenta, što ujedno omogućuje vrlo izravnu procjenu je li neka šala, a u konačnici i nastup u cjelini, uspio. Unatoč, ili baš zbog ovakvih postavki, stand-up omogućuje komičarima izgradnju persone prepoznatljivih odrednica, koja će nadopunjivati izrečene šale i povezivati ih u cjelinu. Ova komičarska tehnika u mnogome je bliska i komunicira s kazališnim postupcima, zbog čega se može činiti logičnim i razumljivim odluka glumca koji stvara stand-up i igra ga na kazališnim scenama, pronalazeći tako donekle drugačiji oblik svog scenskog izraza.

  Stojan Matavulj učinio je upravo to - Komušanjem mozga upustio se u stand-up poštujući sve njegove odrednice i stvarajući nastup koji u potpunosti odgovara zadanostima te komičarske tehnike. Tako se na praznoj sceni nižu šale čiji je raspon od svakodnevnih, kućanskih (ne)prilika do politike, popularne glazbe i estradnih osoba, razlika života u prošlosti i sadašnjosti i ostalih tipičnih, uobičajenih tema univerzalne prihvaćenosti i mogućnosti oblikovanja trenutačnog smijeha u publici. Baš kao što stand-up format nalaže, niz je neprekinut, šale su - kao i u svakom takvom relativno hiper-produktivnom tijeku, različito uspješne, a u skladu s time variraju i reakcije publike. U ovom dijelu Komušanje mozga ostvarilo je svoj cilj. Matavulj je očito iskusan komičar i ima sposobnost iznijeti na scenu trenutačno uspješne šale koje su vjerojatno već više puta iskušane i potvrđene.

  S druge strane, stand-up pruža mogućnost stvaranja i oblikovanja komičarske persone koja će povezivati niz šala i činiti nastup konzistentnijim, a ako je persona uspješna i promišljena i kreativnijim, te u konačnici zabavnijim. Stojanu Matavulju u Komušanju mozga taj, svakako složeniji dio potencijalnog zadatka stand-up komičara na koji se upravo zbog složenosti mnogi ne odlučuju, uspio je tek djelomično. U nekim epizodama naginje kreaciji persone, i to uglavnom stereotipnog sredovječnog muškarca frustriranog svijetom oko sebe, no ta persona - iako je to zasigurno mogla biti, nije se pokazala u potpunosti konzistentnom. Odnosno, druge šale - koje su tematski manje vezane uz frustracije koje bi takav stereotip mogao imati (poput kućanskih navika), nisu se ostvarile u okviru te persone. Umjesto toga, u njima se odustaje od daljnje izgradnje i prelazi u, i dalje zabavan no jednostavniji slog stand-upa, u kojem komičar ne preuzima ulogu nego se zaustavlja na smijehu koji izrečeno izaziva u trenutku a ne u kontekstu cijelog oblikovanog nastupa. Posebice imajući na umu glumački habitus autora, Komušanje mozga u ovom smislu ostaje realizirano tek u dijelu svog potencijala.  U konačnici, rezultat je zabavan stand-up koji se kreće u okvirima odrednica tog popularnog i, ako je riječ o stvarno zabavnom nastupu, od publike dobro prihvaćenog komičarskog formata. No, stand-up nudi i priliku za oblikovanje komičarske persone, što je Matavulj, unatoč uspješnosti svoga humora, učinio tek djelomično.

  Autor: Stojan Matavulj
  Producent: Umjetnička organizacija Artis Split
  Izvođač: Stojan Matavulj,

   © Leon Žganec Brajša , KAZALIŠTE.hr, 9. travnja 2018.

Piše:

Leon
Žganec-Brajša