Potpora

 • Zahvaljujemo na financijskoj potpori:

  Članovima Kulturnog kluba

    Ministarstvu kulture                          Gradskom uredu za obrazovanje,
    Republike Hrvatske                            kulturu i šport Grada Zagreba
                                    
     
     
  Za upite u vezi sponzorstava kontaktirajte nakladnika:

  Kulturni klub
  , Nazorova 37, 10000 Zagreb; E-mail: kulturniklub@kulturniklub.hr
  Matični broj: 2394227; Banka: HPB Hrvatska poštanska banka;
  Broj računa: 2390001 - 1100360003