Potpora

 • Zahvaljujemo na financijskoj potpori:

  Članovima Kulturnog kluba

    Ministarstvu kulture                                      Gradu Zagrebu 
    Republike Hrvatske                           
                                       
  Program se realizira u Godini čitanja       


   
  Za upite u vezi sponzorstava kontaktirajte nakladnika:
  Kulturni klub
  , Nazorova 37, 10000 Zagreb; E-mail: kulturniklub@kulturniklub.hr